BDSM & các vấn đề liên quan (Phần 2)

Phần 2: Căn bản BDSM

Các Hoạt động và Quan hệ trong BDSM khác với thông thường ở chỗ chúng dựa trên ý tưởng mỗi thành viên nhận vai trong một cảnh (kịch bản) khiêu dâm nhưng không nhất thiết phải có trao đổi tình dục. Dựa trên những cơ sở ý tưởng mang tính khiêu dâm và chênh lệch vai trong từng hành động hay mối quan hệ giữa các cá nhân, gần như không có gì là kết hợp  tổng thể các hình thái riêng biệt trong BDSM. Các mối quan hệ cá nhân dựa trên những thỏa thuận tập thể của một hình thái BDSM nào đó tồn tại trong đối chiếu sang các quan niệm phương Tây về các quan hệ thông thường khác.
Khi khái niệm cho các vai trò không cân bằng này thay đổi rộng rãi trong các hình thức BDSM khác nhau, Top và Dominant là các điều khoản được công nhận rộng rãi dành cho các thành viên trong mối quan hệ, hoạt động phản ánh vai trò chủ động hoặc thành viên kiểm soát; còn Bottom và Submissive là các điều khoản được công nhận rộng rãi dành cho các thành viên trong mối quan hệ, hoạt động phản ánh vai trò bị động hoặc thành viên bị kiểm soát. Tác dụng tương hỗ giữa Tops và Bottoms một đôi khi có thể được xem như Power Exchange.
Các thành viên của các hình thái BDSM thường xuyên thực hiện các hoạt động thể xác, trên cơ sở mô hình mối quan hệ và khám phá những trạng thái tâm lý mới nằm ngoài phạm vi các mối quan hệ thông thường. Các hoạt động thể xác/tình dục kết hợp các hình thái BDSM bao gồm các hoạt động như câu thúc tình dục, erotic spanking (đánh khiêu dâm?), các hoạt động khổ dâm – bạo dâm như sự trừng phạt bằng cách gây đau trong bối cảnh khiêu dâm và sự biểu lộ, diễn đạt sự tôn thờ tình dục. Điều đó bao gồm cả khái niệm “lệch lạc, khác thường” (kink) mà những người không thuộc về một hình thái BDSM nào hình dung. Các hình thái có tính chất nhẹ nhàng hơn trong các mô hình mang tính quan hệ luân phiên như đa dâm, kiểm soát bởi người thứ 3 (consensual near-total control of some partners by others) và các mối quan hệ trên cơ sở phân vai. Sự khám phá các trạng thái tâm lý như phục tùng hay objectification trong một bối cảnh tình dục của BDSM không phải là hiếm gặp và không đơn thuần sử dụng để diễn hay sử dụng với mục đích tạo cảm xúc, tâm lý, trạng thái khác biệt. Trong khi không một hoạt động nào là tổng thể từng mối quan hệ BDSM thì thậm chí từng hình thái BDSM như hoạt động thân xác, hình thức quan hệ hay khám phá tâm lý cũng không phản ánh trong chúng.
Các hoạt động BDSM thường thực hiện trong suốt một thời gian xác định bởi cả 2 phía tham gia, được xem như một “vở diễn” (play), một “màn” (scene) hay một “quãng thời gian” (session). Tất cả các thành phần tham gia đều tìm kiếm sự thoải mái ở đây, thậm chí cả khi nhiều hoạt động bao gồm cực hình, phụ thuộc hay bị kiểm soát vốn không được coi là thoải mái trong các hoạt động thông thường. Việc trao đổi tình dục, thực hiện bằng miệng, bằng đường hậu môn hay âm đạo đềuc ó thể diễn ra trong “quãng thời gian” này, nhưng đó không phải là điều quan trọng.
Nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện BDSM yêu cầu cần phải thực hiện với người trưởng thành và các thành viên có khả năng tự chịu trách nhiệm cũng như có suy nghĩ tự chủ và phải thực hiện một cách an toàn. Từ những năm 1980, các nguyên tắc cơ bản đã được thống nhất lại thành “An toàn, Vừa phải và Liên ứng” (Safe, sane and consensual), viết gọn là SSC, đảm bảo rằng tất cả phải trên cơ sở An toàn, Vừa phải và Thỏa mãn lợi ích của tất cả những ai tham gia. Sự tán thành ràng buộc lẫn nhau giúp BDSM khác biệt về mặt pháp lý và xã hội so với các hình thức phạm tội như hiếp dâm hay bạo hành gia đình.
Một số riêng rẽ trong BDSM lại thích một dấu hiệu khác so với SSC, đó là RACK (Risk Aware Consenssual Kink) – “Đề phòng các nguy cơ liên ứng”, điều này nhấn mạnh đến trách nhiệm về bản thân của tất cả các thành viên tham dự, mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm về vai trò mà mình đảm nhiệm. RACK tập trung chú ý đến việc đề phòng và sự tán thành hơn là chấp nhận thực hiện an tòan thông thường. Sự tán thành là điểm mấu chốt ở đây. Sự tán thành và hòa hợp cho tình huống bạo dâm – khổ dâm (sadomasochistic) chỉ được đảm bảo bởi những người có khả năng đánh giá kết quả. Để có sự tán thành, họ phải có tất cả các thông tin xác đáng trong tay và trạng thái tinh thần cần thiết để phán xét. Kết quả của sự hiểu biết và tán thành thường được tổng hợp lại trong một “contract” – (hợp đồng), một sự ghi nhận điều gì có thể và điều gì không thể làm.
Thông thường, thành viên có khả năng hủy bỏ sự tán đồng của mình vào bất kì lúc nào. Ví dụ như có thể thêm các thỏa thuận (safeword) vào “contract”. Sự không đúng đắn khi đặt safeword là troiong đó cân nhắc việc thực hiện cả những cách cư xử không đúng trầm trọng nhất trong BDSM và thậm chí chuyển đổi cả thỏa thuận tình dục sang các tình huống tội phạm, phụ thuộc vào điều luật xác định, kể từ lúc “vai dưới” (bottom) dứt khoát hủy bỏ thỏa ước, không tiếp tục thực hiện các hoạt động theo qui định của safeword.

Advertisements

Question list from Master

Trước khi làm Contract, Vy phải thực hiện một số assignment và trắc nghiệm. Đây là một trắc nghiệm về cá nhân:

Slave name VyS
Real name Huynh My Vy
City Vung Tau
Country Vietnam
Birthday date 11/3/1990
Marital status Single

Physical description:
Age 19
Height 1m56 (5″2)
Weight 96lb (44kg)
Hair color Black (Always changed)
Hair style Straight
Eyes color Black
Glasses No
Piercing ear ?
Nails ?
Nails color ?
Make up color Pink
Heels hight or … Heels hight
Parfum used Issey Miyake (pour home), Elizabeth Arden (15th avenue)
Head measurement 9″7
Neck measurement 13″6
Wrist measurement 5″6
Ankle measurement 8″
Waist measurement 24
Hips measurement 35

Clothing size:
Bras size 33B
Shoes size 6″5

More informations:
Prefered color Black, White, Pink
Prefered flower Antigonon leptopus (Coral Vine), Orchids, Daffodil
Prefered music Vietnam
Hobbies Shopping
Prefered book Noruwei no mori (Nowegian Wood)
Sport Badminton

Are you more:
Swimm suit one or two pieces? 2
Coat or anorak? Coat
Pants or skirt? Skirt
G-string or panties? Panties
Tea or coffee? Tea
Stocking or pantyhose? Stocking
Hight heels or basket? Hight heels
Nightdress or pajamas? Nightdress
Punishment or cuddle? Cuddle
TV or movie theater? TV
Shower or bath? Bath
Shaving or epilating? Shaving
Body shirt or blouse? Body shirt
Massage glove or massage oil? Massage glove
Stocking with sewing or net? Both
BBQ or dinner? BBQ
Pale or tan? ?
Crop or small whip? Crop
Making up or natural Making up
Hamburger ou pizza? Pizza
Leather or latex? Leather
Jogg dress or house dress? House dress
Silk or cotton Silk
Stocking stand up or garterbelt?…………………. Stocking stand up
Porno video ou real TV?……………. Porno video
Music or ou silence?………………… Music
Bras or nothing?……….. Bras
Gartner(suspender) or corset? Corset
Chain or rope? Chain

BDSM:
How long do you have this desire? A half of year
How long do you need a master? 2 months
What is your dresses phantasm? None
What is BDSM for you? (In details.) ?
Do you think you could use like a sex slave or like a pet? Slave
What sort of sub are you?
(a) I’m your total slave; I need to be used like you want, you could do anything of me. This
b) I’m your total slave; I’m giving to you but you must love me or I go away.
c) I am completely yours during the training but after I have a lot of thing to do I’m not your maid
d) I ‘m a free people but I love to obey when you order me.
e) I’ m incorrigible; I merit to be spanked for my perverted idea.
If you must be punished, what punishment is the best to avoid a reply? Rape

SEXUALITY:
What is the place of sexuality in your life ?
(a) I want a lot of sexual intercourse. I need them. This (but I need tips)
(b) I love sex, but do it every two day it’s enough.
c) Two intercourse by week is enough.
d) One per week.
e) No sex if you want.
What position is the best for you during intercourse? Classic
How many times per day and per week do you have sexual relation? 7-10/week
How many times per day and per week do you masturbate you? Occasionally
Do you use current object to penetrate you …? And what are those objects? No
Are you ready to be sexual use by male or female? Yes (If I receive tips)

DIVERS:
Jewels currently used necklace, ring, bracelet, earring… other All (but never use when go after work)
Particular sign (beauty spot, scars, tattoo…) No
You have now a slave name and a sign are you ready to wear it on your body …? and where if yes? In my breast (Temporary not permanent)

Contract của Vy

Hiện Vy đang training online với Master người Pháp Maitre Rem. Giới thiệu mọi người contract của Vy trong thời gian thử thách. Contract đã được extend vô thời hạn. Bản gốc có thể xem tại đây.

Master – Slave Slavery Contract

Of my own free will and out of a desire to express my devotion to the man I adore, I offer myself in Slavery to my Master for the rest of my life after e trial beginning in February the 23 to May the 23 during this trial I could stop this contract when I want…after this date I will be full enslaved to my Master to the rest of my life without the possibility to stop by myself my enslavement. Although I consider myself to be a Slave full-time to My Master, during the trial period expressed above, I will devote myself completely and totally to the pleasure and desires of my Master, without hesitation or consideration of myself or others like I could do after the trial.
This contract is provided as a secure and binding agreement which defines in specifics terms the relationship and interaction between two individuals, hereafter termed the Slave and the Master (both terms are intended to be independent of sex).
This agreement is legal and binding. This agreement must be entered voluntarily, but cannot be broken except under the conditions stated herein, after which certain precautions shall be taken to protect those involved.

1. Slave’s Role
– The Slave agrees to obey her Master in all respects. Her mind, body, heart and time belong to Him. The Slave shall keep her body available for the use of her Master at all times. In addition, the Slave agrees that her Master possesses the right to determine whether others can use her body and what use they may put it to. The Slave shall demonstrate her acceptance of her role of service and availability at all times while at home and at other times and places specified by her Master.
– The Slave agrees to submit completely to the Master in all ways. There are no boundaries of place, time, or situation in which the Slave may will fully refuse to obey the directive of the Master, except in situations where the Master promises her to avoid applies.
– The Slave also agrees that, once entered into the Slavery Contract, her full body belongs to her Master, to be used as seen fit, within the guidelines defined herein. All of the Slave’s possessions likewise belong to the Master, including all assets, finances, and material goods, to do with as they see fit.
– The Slave agrees to please the Master to the best of her ability, in that she now exists solely for the pleasure of said Master.
– Slave understands that all that she has, and all that she does, shall now move from right to privilege, granted only as Master wishes, and only to the extent that Master finds useful.

2. Master Promises
– The Slave could do her work before her Slave assignment and this during always
– The Slave will not be forced to practice something that could be in conflict with any existing laws in Vietnam and may lead to fines, arrest, or prosecution of the Slave.
– No alterations or additions will be done to the Slave’s body. During the slave trial after her complete body is only owned by her Master who could do and modify it like the Master wants.
– The Master not order something who could wound the slave and oblige her to go to the hospital
– The master accepts her slave could have a husband and children in this case the Master could modify the slave training to permit her to be in family. But the slave will continue to be full owned and enslaved by her Master.

3. Master’s Role
– The Master accepts the responsibility of the Slave’s body and worldly possessions, to do with as they see fit, under the provisions determined in this contract.
– The Master agrees to care for the Slave, to arrange for the safety, the health and well-being of the Slave, for all her life.
– The Master also accepts the commitment to treat the Slave properly, to train the Slave, punish the Slave, love the Slave, and use the Slave as they see fit.

4. Training and Goals
– The Slave is trained in obedience, servitude, devotion, humiliation, captivity… and in good basic Slave attitudes. The performance is monitored and daily status reports are issued. To obtain a satisfactory progress in rating, the Slave, or maid, needs to pay continuous attention to the Master and to regularly comply to His requirements.
– Training Goals: Patience, Claustrophobia, Orgasm Control, Composure…. And all the slave will notice accepted in her checklist.

5. Punishment
– The Slave agrees to accept any punishment the Master decides to inflict, whether earned or not.
-The Master promises to avoid due of the job of the slave to mark her in current visible part of her body…

6. Others
– The Slave may not seek any other Master or lover or relate to others in any sexual or submissive way without the Master’s permission. To do that will be considered a breach of contract, and will result in extreme punishment.
-The Master may accept other Slaves or lovers, but must consider the Slave’s emotional response to such actions and act accordingly. Under no circumstance should the Master allow such actions to unbalance the Slave emotionally, or allow such actions to result in ignoring the Slave.
– The Master may give the Slave to other Masters, provided the rules of this contract are upheld. In such a situation, the Master will inform the new Master of the provisions stated herein, and any breach by the new Master will be considered a breach by the Master as well, subject to all rules stated in this contract.

7. Secrecy
– All physical evidence of the Slavery will be kept in total secrecy, except where both Master and Slave agree. Any violation of this clause shall be cause to terminate this contract, should the injured party wish it. The materials and physical evidence shall be kept under lock and key in a place acceptable to both parties.

8. Alteration & Termination of Contract
– This contract may not be altered, except when Master agrees. If the contract is altered, the new contract shall be printed and signed, and then the old contract must be destroyed.
– This contract may be terminated at any time by the Master, but never by the
Slave, except under special conditions explained within this contract. Upon termination, all physical evidence of the Slavery, including this contract, will be destroyed, and all materials and belongings shall belong to the Master, to be shared or kept as they see fit. The Slave, owning nothing and having agreed to give up all worldly possessions and body to the Master, shall once again own their body, but nothing else, unless the Master decides to give back their possessions.
– During the trial the contract could be stop…but after the 23rd of May 2009 and without notification this contract will be perpetual.

9. Work Rules of Conduct
– No part of their agreement is intended to interfere with the Slave’s career. The Master wishes the Slave to work hard and honestly, in general to conduct herself in a manner calculated to bring honour and respect to them both.
– During periods of work, the Slave is permitted to schedule appointments, to dress in a manner appropriate to work, and to leave the house when necessary. During periods of work, the Slave may answer the telephone and discuss business without the expressed permission of her Master.
– With my signature below, I agree to accept and obey all preceding rules as well as any rules my Master may choose to issue at a later date. I gratefully consign by body and soul to my Master or His pleasure and use for the rest of my life.

10. Slave’s & Master’s Signatures
– Slave: I have read and fully understand this contract in its entirety. I agree to give everything I own to my Master, and further accept their claim of ownership over my physical body. I understand that I will be commanded and trained and punished as a Slave, and I promise to be true and to fulfil the pleasures and desires of my Master to the best of my abilities. I understand that I cannot withdraw from this contract except as stated in this contract.
Signature:

– Master: I have read and fully understand this contract in its entirety. I agree to accept this Slave as my property, body and possessions, and to care for them to the best of my ability. I shall provide for their security and well-being and command her, train her, and punish her as a Slave. I understand the responsibility implicit in this arrangement, and agree that no harm shall come to the Slave as long as she is mine. I further understand that I can withdraw from this contract at any time.
Signature:

BDSM & các vấn đề liên quan (Mở đầu – Phần 1)

Trên thế giới, BDSM rất phát triển và phổ biến trong cộng đồng. Tuy nhiên tại VN, BDSM lại không đợc biết đến rộng rãi và nói chung trong cộng đồng những người chưa tiếp xúc với hình thức giao tiếp này đôi lúc có cái nhìn dè dặt hay coi đây như một lệch lạc tình dục. Để mọi người hiểu hơn về BDSM cũng như một cách tiếp cận thay đổi cuộc sống hàng ngày hay sinh hoạt tình dục đều đều nhàm chán, Vy tìm kiếm một số nguồn và thử dịch cùng share với mọi người.

Phần 1: BDSM là gì?

Biểu tượng chung của BDSM

Biểu tượng chung của BDSM

BDSM là từ viết tắt ghép lại bởi các cặp khái niệm:
+ bondage and discipline (B&D, B/D, or BD) – cách câu thúc và quy tắc.
+ dominance and submission (D&s, D/s, or Ds) – quản thúc và phụ thuộc.
+ sadism and masochism (S&M, S/M, or SM) – bạo dâm và khổ dâm.

BDSM bao gồm một loạt các hoạt động, các mối quan hệ cá nhân, và văn hóa riêng biệt. Không phải lúc nào cũng tình dục công khai, các hoạt động và quan hệ trong phạm vi BDSM thường hầu hết là tình dục bởi những người cùng một nhóm kiểu cách. Việc thực hành nhiều lúc vượt ra ngoài các họat động tình dục và quan hệ thông thường.
BDSM bao gồm nhiều hoạt động, không có giới hạn nhưng tựu chung là các hình thức quản thúc – phụ thuộc; kỷ luật – trừng phạt; sự câu thúc; nhập vai sex; tôn thờ sex; bạo dâm – khổ dâm; trao đổi năng lực và các xu hướng cá nhân cũng như việc quan hệ tình dục.

Cho dù vài hình thức BDSM bao gồm hành vi bạo lực hay cưỡng bức nhưng có sự khác biệt giữa BDSM và lạm dụng tình dục, đó là các hành vi được tiến hành cùngv ới sự đồng thuận của tất cả các thành phần tham gia. Các mối quan hệ và thực hành BDSM được tiến hành theo phương châm “an toàn, vừa phải và đồng thuận” (safe, sane and consensual – SSC) hoặc cởi mở hơn thì “cùng hạn chế nguy cơ” (risk-aware consensual kink).

Hoạt động và quan hệ trong một hình thức BDSM có đặc trưng là những người tham gia thường xuyên bổ sung cho đầy đủ nhưng không tạo cân bằng và ngang vai. Thường, những người nắm vai trò chủ động đề xuất hoạt động hay kiểm soát việc thi hành của người khác, được gọi là Tops hay Dominants. Những người nhận thực thi các hành động, bị kiểm soát bởi các thành viên đối tác gọi là Bottoms hoặc Submissives. Các cá nhân chuyển giữa vai trò top/dominant và bottom/submissive hay thay đổi thường xuyên giữa 2 hình thức gọi là S/switches.

BDSM thường xuyên được thực hiện trong một phạm vi hay giới hạn được hiểu là một BDSM scene. Những scene này thường có một nghi thức qui định chế độ hoạt động, hình thức giao tiếp, cách hành xử, cách ăn mặc và nhiều nghi thức cho việc diễn và đóng vai. Không phải nhất định nhưng thường thì những người không tham gia BDSM coi BDSM như một “lệch lạc tình dục”.

Một số nghi thức nhóm trong BDSM ảnh hưởng đến cả mối quan hệ hàng ngày giữa các thành viên đặc biệt là những người tham gia hình thức “dominance – submission” hay “Power exchange”, “Total power exchange”. Với những nhóm này, BDSM là một phần trong cuộc sống, thậm chí một số còn coi nó là chính cuộc sống của mình.